Benodigdheden

Benodigdheden

Soms heeft u verzorgings- of specifieke materialen nodig, wij adviseren of helpen u graag bij huur of aankoop van:

 • wondzorgmateriaal,
 • incontinentiemateriaal,
 • inspuitingsmateriaal,
 • ziekenhuisbed,
 • WC-stoel,
 • personenalarm,
 • ...


Ook hebben wij veel aandacht voor uw gezins- en sociale omstandigheden en kunnen wij u bijv. ergotherapeutisch advies geven om uw woning zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, zoals o.a. :

 • op welke hoogte uw bed het best staat, om vlot in en uit te kunnen stappen,
 • hoe u het best een trap op - en af stapt,
 • opletten met tapijten of losliggende  kabels op de vloer,
 • voldoende verlichting voorzien,
 • misschien hebt u wel recht op de Vlaamse aanpassingspremie voor uw woonst


Wij kunnen u ook advies geven over premies en zorgbudgetten, een aantal voorbeelden zijn:

 • Zorgbudget Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een zorgbudget (vroeger ook tegemoetkoming of tenlasteneming zorgverzekering genoemd) voor de kosten voor niet-medische zorg.

 • Het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt.Aarzel dus zeker niet om ons om raad te vragen !